[NEW REPACK] 7.3.5 LEGION WoW Repack - WoW Legion 7.3.5 Repack - Blizzlike & Fun

Hondrongo

MoP Premium
Verified Member
14
2022
2
You'll want to be sure to change your IP address in your realmlist table as well. Use HeidiSQL or something similar to open your MySQL database and under the Auth DB look for realmlist. Be sure to put in your server IP address there also.
[address] "192.168.1.?" [localAddress] "127.0.0.1"
Save your changes and restart your game client.
Good luck!
Sorry to resurrect such an old post, but I am having this problem, " No Realms Currently available." My WTF file has set Portal to 127.0.0.1, as does my database, in realmlist, under address and localAddress.
 

DankejCZ

Verified Member
20
2016
1
Mnoho lidí se na fóru ptalo, jestli existují nějaké *dobré* přebalení 7.3.5 Legion, které bych mohl doporučit. Žádné nebyly, až doteď.

SKFB-WOW-LEGION-CONTEST.jpg


Tento repack vám nabízí vysoce kvalitní repack Legion běžící na patchi 7.3.5.
Je jisté, že nejvyšší kvalita v Legionu najdete open-source.

Poskytuje mnoho skriptovaných dungeonů, úkolů, systémů legií, tříd a oprav kouzel.

Repack obsahuje spoustu oprav.

Jsou implementovány novější systémy, např.:
- Legion skripty
- Artefakty
- Mód výzvy
- Třídní sály
- Světové výpravy
- Vysoká stabilita
také backportované skripty:
- WOTLK
- KATAKLYSMUS
- MOP
- WOD

Většina dungeonů/raidů Legion funguje slušně.
To vše se podává zdarma.

Přihlášení k účtu:
Účet 1:
Uživatelské jméno: [email protected]
Heslo: adm
Účet 2:
Uživatelské jméno: [email protected]
Heslo: inzerát

Zdroj je založen na TrinityCore a poté přepracován UWOW. Všechny zásluhy na Trinitycore a UWOW, odvedli veškerou základní práci.ABYSTE ODPOVĚDĚLI NA TENTO PŘÍSPĚVEK, MUSÍTE MÍT 10 Smysluplných příspěvků A BÝT REGISTROVÁN NA EMUCOACH PO dobu 5 DNÍ, NEBO MŮŽETE ZÍSKAT VIP A ZÍSKAT JE OKAMŽITĚ

STAŽENÍ:
[Skrytý obsah]
Nyní jste si přečetli příspěvek a doufejme, že jste si užili náš Legion Repack , který poskytují Emucoach, Trinitycore a UWoW. Pokud máte otázky nebo potřebujete podporu, můžete se vždy zeptat.

Máte zájem o hraní na existujícím soukromém serveru Legion ?
Repack jednoduše vydává Emucoach. Emucoach sám o sobě není tím, kdo udělal většinu základní práce.
nice
 

Jerrax

MoP Premium
Verified Member
10
2017
1
dwqwqdA lot of people have been asking around on the forum, if there were any *good* 7.3.5 Legion repacks I could recommend. There were none, until now.

SKFB-WOW-LEGION-CONTEST.jpg


This repack serves you with a high quality Legion repack, running on patch 7.3.5.
It is for certain, the highest quality in Legion, that you will find open-sourced.

It provides many scripted dungeons, quests, legion systems, class & spell fixes.

The repack includes a lot of fixes.

Newer systems are implemented, eg.:
- Legion scripts
- Artifacts
- Challenge mode
- Class Halls
- World Quests
- High stability
also backported scripts:
- WOTLK
- CATACLYSM
- MOP
-WOD

Majority of the Legion dungeons/raids are working decently.
It is all served for free.

Account login:
Account 1:
Username: [email protected]
Password: adm
Account 2:
Username: [email protected]
Password: ad

The source is based on TrinityCore, and then reworked by UWOW. All credits to both Trinitycore & UWOW, they have done all the core work.IN ORDER TO RESPOND TO THIS POST YOU MUST HAVE 10 MEANINGFUL POSTS AND BE REGISTERED ON EMUCOACH FOR 5 DAYS OR YOU CAN GET VIP AND GET IT INSTANTLY

DOWNLOAD:
[Hidden content]
By now, you have read through the post, and hopefully have enjoyed our Legion Repack, provided by Emucoach, Trinitycore, and UWoW. If you have questions or need support, you can always ask.

Interested in playing on an existing Legion Private Server instead?
The repack is simply released by Emucoach. Emucoach itself is not the one who did the majority of the core work.
 

Suzakiro

MoP Premium
Verified Member
15
2022
3
A lot of people have been asking around on the forum, if there were any *good* 7.3.5 Legion repacks I could recommend. There were none, until now.

SKFB-WOW-LEGION-CONTEST.jpg


This repack serves you with a high quality Legion repack, running on patch 7.3.5.
It is for certain, the highest quality in Legion, that you will find open-sourced.

It provides many scripted dungeons, quests, legion systems, class & spell fixes.

The repack includes a lot of fixes.

Newer systems are implemented, eg.:
- Legion scripts
- Artifacts
- Challenge mode
- Class Halls
- World Quests
- High stability
also backported scripts:
- WOTLK
- CATACLYSM
- MOP
-WOD

Majority of the Legion dungeons/raids are working decently.
It is all served for free.

Account login:
Account 1:
Username: [email protected]
Password: adm
Account 2:
Username: [email protected]
Password: ad

The source is based on TrinityCore, and then reworked by UWOW. All credits to both Trinitycore & UWOW, they have done all the core work.IN ORDER TO RESPOND TO THIS POST YOU MUST HAVE 10 MEANINGFUL POSTS AND BE REGISTERED ON EMUCOACH FOR 5 DAYS OR YOU CAN GET VIP AND GET IT INSTANTLY

DOWNLOAD:
[Hidden content]
By now, you have read through the post, and hopefully have enjoyed our Legion Repack, provided by Emucoach, Trinitycore, and UWoW. If you have questions or need support, you can always ask.

Interested in playing on an existing Legion Private Server instead?
The repack is simply released by Emucoach. Emucoach itself is not the one who did the majority of the core work.
I Love this !
 

juankyoro

Verified Member
14
2021
2
A lot of people have been asking around on the forum, if there were any *good* 7.3.5 Legion repacks I could recommend. There were none, until now.

SKFB-WOW-LEGION-CONTEST.jpg


This repack serves you with a high quality Legion repack, running on patch 7.3.5.
It is for certain, the highest quality in Legion, that you will find open-sourced.

It provides many scripted dungeons, quests, legion systems, class & spell fixes.

The repack includes a lot of fixes.

Newer systems are implemented, eg.:
- Legion scripts
- Artifacts
- Challenge mode
- Class Halls
- World Quests
- High stability
also backported scripts:
- WOTLK
- CATACLYSM
- MOP
-WOD

Majority of the Legion dungeons/raids are working decently.
It is all served for free.

Account login:
Account 1:
Username: [email protected]
Password: adm
Account 2:
Username: [email protected]
Password: ad

The source is based on TrinityCore, and then reworked by UWOW. All credits to both Trinitycore & UWOW, they have done all the core work.IN ORDER TO RESPOND TO THIS POST YOU MUST HAVE 10 MEANINGFUL POSTS AND BE REGISTERED ON EMUCOACH FOR 5 DAYS OR YOU CAN GET VIP AND GET IT INSTANTLY

DOWNLOAD:
[Hidden content]
By now, you have read through the post, and hopefully have enjoyed our Legion Repack, provided by Emucoach, Trinitycore, and UWoW. If you have questions or need support, you can always ask.

Interested in playing on an existing Legion Private Server instead?
The repack is simply released by Emucoach. Emucoach itself is not the one who did the majority of the core work.
 

juankyoro

Verified Member
14
2021
2
A lot of people have been asking around on the forum, if there were any *good* 7.3.5 Legion repacks I could recommend. There were none, until now.

SKFB-WOW-LEGION-CONTEST.jpg


This repack serves you with a high quality Legion repack, running on patch 7.3.5.
It is for certain, the highest quality in Legion, that you will find open-sourced.

It provides many scripted dungeons, quests, legion systems, class & spell fixes.

The repack includes a lot of fixes.

Newer systems are implemented, eg.:
- Legion scripts
- Artifacts
- Challenge mode
- Class Halls
- World Quests
- High stability
also backported scripts:
- WOTLK
- CATACLYSM
- MOP
-WOD

Majority of the Legion dungeons/raids are working decently.
It is all served for free.

Account login:
Account 1:
Username: [email protected]
Password: adm
Account 2:
Username: [email protected]
Password: ad

The source is based on TrinityCore, and then reworked by UWOW. All credits to both Trinitycore & UWOW, they have done all the core work.IN ORDER TO RESPOND TO THIS POST YOU MUST HAVE 10 MEANINGFUL POSTS AND BE REGISTERED ON EMUCOACH FOR 5 DAYS OR YOU CAN GET VIP AND GET IT INSTANTLY

DOWNLOAD:
[Hidden content]
By now, you have read through the post, and hopefully have enjoyed our Legion Repack, provided by Emucoach, Trinitycore, and UWoW. If you have questions or need support, you can always ask.

Interested in playing on an existing Legion Private Server instead?
The repack is simply released by Emucoach. Emucoach itself is not the one who did the majority of the core work.
22
 
Top